Arbejdspladsen

Vejledning, tjeklister og skabeloner til arbejdsstedets indretning, APV m.v.

Læs om planlægning af faste arbejdssteders indretning i AT-vejledning nr. A.1.14.

Vejledning til projekterende, rådgivere, arbejdsmiljørepræsentanter m.fl. om krav til indretning og brug af den færdige bygning er opdelt i:

De almindelige arbejdsfunktioner bygningen

 • Indretning af arbejdssteder i f. til organiseringen af arbejdet (faste, skiftende arbejdssteder mv.) (4.1)
 • Faste arbejdssteders indretning – hele bedriftsområdet (4.2)
 • Arbejdsrum på faste arbejdssteder (4.3)
 • Flugtveje og sikkerhedsbelysning(nødbelysning) på faste arbejdssteder (4.4)
 • Arbejdspladsens indretning og inventar (4.5)
 • Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder (4.6)
 • Ventilation på faste arbejdssteder (4.7)
 • Indeklima (4.8)
 • Kunstig belysning (4.9)
 • Faldrisiko på gulv (4.10)
 • Rengøring og vedligeholdelse (4.11)

Hvis der indgår særlige arbejdsfunktioner i bygningen
Når der indgår særlige arbejdsfunktioner, som medfører yderligere krav til indretning og anvendelse, suppleres der med tjeklister, der kan tage højde for disse særlige arbejdsfunktioner.
Sådanne supplerende tjeklister udarbejdes til det konkrete byggeri, anlæg eller konstruktion. Dette gøres med baggrund i de særlige aktiviteter, der skal foregå i det det færdige byggeri, fx:

 • ejendomsfunktionærarbejde,
 • renovationsarbejde,
 • arbejde i kantine,
 • arbejde med transportopgaver eksternt og internt,
 • rengøring (herunder vinduespudsning og skorstensfejerarbejde),
 • eftersyn, service og reparation i forhold til forsyningsanlæg (el, gas, vand og varme) og ventilation,

og

 • laboratoriearbejde, hospitalsarbejde, plejehjem, forskellige produktions brancher som trykkeri-, slagteri-, fødevare-, plastvareproduktion osv., eller
 • service- og vedligeholdelsesopgaver på et nyt anlæg som fx en bro eller tunnel.

De supplerende tjeklister kan udarbejdes ved brug af brancherettet vejlednings materiale fra Branchearbejdsmiljørådenes hjemmesider og ved inddragelse af brugerne af den færdige bygning.

APV og minicertifisering

Eksempel på minicertificering af arbejdsmiljøarbejdet på faste arbejdssteder.

Eksempel på APV-materialer:

Retur