PSS, journal mv.

Vejledning, tjeklister og skabeloner til arbejdsmiljøkoordinator om PSS, journal, særlig farligt arbejde mv. indeholder følgende:

 • Vejledning og skabelon til udarbejdelse af Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) (2.25)

med Bilagene:

 • Bilag A Tjekliste proces projekteringsfasen (1.3 )
 • Bilag A Tjekliste risici projekteringsfasen (1.3.1 ) UK
 • Bilag A Tjekliste risici projekteringsfasen (1.3.2 )
 • Bilag A Tjekliste risici projekteringsfasen (1.3.3 )
 • Bilag B Tjekliste til overdragelse KB i udførelsesfasen (1.4 )
 • Bilag 1 Byggeriets organisation (2.1) UK
 • Bilag 2 Byggeriets organisationsdiagram (2.2 ) UK
 • Bilag 3 Skabelon opstartsmøder dagsorden og referat (2.3 ) UK
 • Bilag 4 Skabelon sikkerhedsmøder dagsorden og referat (2.4 ) UK
 • Bilag 5 Byggepladsens oversigtstegning – tjekliste (2.5 ) UK
 • Bilag 6 Tids- og bemandingsplan (2.6 ) UK
 • Bilag 7 Afgrænsningen af fællesarealerne, ansvarlig for vedligeholdelse (2.7 ) UK
 • Bilag 8 Tjekliste særligt farligt arbejde (2.8 ) UK
 • Bilag 9 BYGHERRE mønsterrundering (2.9.1 ) UK
 • Bilag 9 BYGHERRE skema til mønsterrundering (2.9.2 )
 • Bilag 10 Beredskabsplan (2.10) UK
 • Bilag 11 Plan for psykisk førstehjælp mv. (2.11 )
 • Bilag 12 BYGHERRE tjekliste AUDIT PSS, pladsen mv. (2.12 ) UK
 • Bilag 13 BYGHERRE 10 bud ift. Byggesager (2.13)
 • Bilag 14 BYGHERRE sikkerhedsråd Blikfang (2.14.1 )
 • Bilag 14 BYGHERRE sikkerhedsråd Blikfang (2.14.2 )
 • Bilag 15 DK Sikkerhedsfolder BYGHERRE (2.15.1)
 • Bilag 15 GM Sikkerhedsfolder BYGHERRE (2.15.2 )
 • Bilag 15 UK Sikkerhedsfolder BYGHERRE (2.15.3)
 • Bilag 16 BYGHERRE retningslinjer for RUT (2.16 )
 • Bilag 17 BYGHERRE koordinators ydelser (2.17) UK
 • Bilag 18 BYGHERRE undersøgelser af ulykker og nær-ved-ulykker (2.18 ) UK
 • Bilag 19 BYGHERRE entreprenørernes egenkontrol (2.19 ) UK
 • Bilag 20 BYGHERRE arbejdsgivers risikovurdering (2.20 ) UK
 • Bilag 21 BYGHERRE plakater opstart (2.21 )
 • Bilag 22 BYGHERRE evaluering af byggeprojektet (arbejdsmiljø) (2.22 ) UK
 • Bilag 23 Bygningsbeskrivelse for BYGHERRE (2.23 )
 • Bilag 24 BYGHERRE tjekliste Journal (2.24.1 ) (2.24.2) (2.24.3) (2.24.4) UK
 • Bilag 25 Skabelon for PSS 1805 2016 (2.25 ) UK
 • Bilag 26 Indholdsfortegnelse med vejledning (2.26 )
 • Bilag 27 Indholdsfortegnelse (2.27 ) UK

Retur