Home

Vejledning og redskaber til byggeriets aktører

På denne hjemmeside finder du som aktør i byggeriet – herunder arbejdsmiljøkoordinator – vejledning, tjeklister og skabeloner til at hjælpe dig igennem hele byggeprocessen.

Vejledning, tjeklister og skabeloner er opdelt i 4 grupper

  1. Byggefaserne – procesorienteret materiale der kan anvendes af byggeriets aktører frem til overlevering til arbejdsmiljøkoordinator i byggefasen
  2. PSS, journal, særlig farligt arbejde m.v. med en PSS-skabelon du som arbejdsmiljøkoordinator direkte kan anvende
  3. Byggeplads -tjeklister til entreprenørernes byggepladsgennemgang
  4. Arbejdsstedets indretning – til byggeriets andre aktører (projekterende, rådgivere, arbejdsmiljørepræsentanter m. fl.) om indretning af den færdige bygning

Vejledninger og tjeklister kan anvendes uafhængigt af hinanden. Du behøver kun at anvende den del af materialet, som er relevant for dig eller for den del af byggeprocessen, som du deltager i.

Undervisning

Oversigt over byggeprocessen

Samlet oversigt over byggeprocessens faser med links til de enkelte aktørers skabeloner m.v. i de forskellige byggefaser.

(klik på tegningen hvis du vil have den større)

flip


5A ApS Autoriseret arbejdsmiljørådgiver   &   InfoShare Software