Byggeplads

Vejledning og tjeklister til byggepladsgennemgang, APV m.v.

Vejledning og tjeklister til entreprenører om byggepladsgennemgange:

Tjeklisterne er dækkende for de arbejdsmiljøproblemområder, som man under normale forhold vil kunne møde i en almindelig byggeproces. Det er vigtigt, at der udnævnes én ansvarlig fra den enkelte arbejdsgiver til at gennemgå pladsen. Dette skal gøres inden opstart og løbende, når der sker ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøet. Arbejdet påbegyndes ikke med mindre mangler af betydning for sikkerhed og sundhed er afhjulpet.

Tjeklisterne kan anvendes uafhængigt af hinanden. Ved gennemgangene anvendes alene de tjeklister der er aktuelle for den del af byggeprocessen som pt. er i gang, og for pladsens arbejdsmiljøproblemer.
Se også Byggeriets sikkerhedsmålinger (BS-målinger) som er observationsmetoder og værktøjer til at måle sikkerhedsniveauet på danske byggepladser.

Most checklists also are available in English: Click UK in the list above.

APV

Eksempel på APV-materialer fra BFA B/A:

Retur